Koele Daken een ‘Hot Topic’ in Nederland?

Een onderzoek van UNSW Sydney heeft aangetoond dat er volop bespaard kan worden op energie die verbruikt wordt om gebouwen te koelen. Er kan zelfs gewerkt worden naar een lagere buitentemperatuur!

Hoe?

Door platte daken wit te coaten.

Er bestaan in de Nederlandse steden miljoenen vierkante meters zwart dak. Als een groot deel daarvan wit zouden zijn, leidt dat tot lagere energierekeningen, lagere binnentemperaturen, een minder groot ‘Urban Heat Island’-effect en een positief effect op de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de High Performance Architecture Team van de School of Built Envirement van UNSW Arts, Design & Architecture.

De studie onderzocht de gevolgen van Koele Daken in een stedelijke omgeving. Welk resultaat heeft het massaal wit coaten van daken op sociaal gebied, op de economie, het milieu en het klimaat?

“Koele Daken en andere maatregelen om de effecten van een mogelijke ramp te vermijden, moeten nu prioriteit krijgen.” zegt Professor Santamouris van het bovengenoemde instituut. “Dit alleen al om enorme kosten over 10 tot 15 jaar te vermijden.”

De analyses hadden betrekking op 17 verschillende soorten gebouwen, van hoogbouw, laagbouw, rijtjeswoningen, winkelcentra, bungalows, enz.

Bestaande woningen zonder of met weinig isolatie hadden het meest te winnen bij een witte coating. Maar ook bij nieuwe gebouwen kon er hier en daar bespaard worden.

Het onderzoek toonde aan dat de temperatuur in woningen 4 graden omlaag ging met een wit dak, in vergelijking met woningen met een zwart dak. Dit leverde voor de bewoners minder warmte gerelateerde stress op, want dat kan een serieus probleem zijn.

Maar behalve de voordelen voor individuele huishoudens, kan een Koel Dak programma op buurtniveau voor veel besparingen zorgen. Iedere buurt in de stad kent het Urban Heat Island effect wel. De temperatuur in de stad ligt hoger vanwege de grote donkere vlakken, zoals daken en wegen, de opname van hitte door steen en beton, en een gebrek aan genoeg groen.

De modellen toonden aan dat de temperatuur op een zomerse dag wel 1,5 tot 2,0 graden Celsius lager zou zijn als de daken wit zouden zijn.

Dan denk je:”Tja, wat is nou 2 graden?”

Lagere buitentemperaturen zorgen voor lagere kosten voor het aangenaam koel houden van gebouwen. Energiecentrales hoeven minder stroom te leveren, met minder uitstoot tot gevolg.

Mensen ervaren minder stress, gerelateerd aan de hitte.

Tijdens hete periodes is er een hogere sterfte onder (oude) mensen, een bekend verschijnsel wereldwijd. Bij een daling van de buitentemperatuur zullen er ook minder sterftegevallen zijn.

Tenslotte is er een verhoogd gevoel van comfort tijdens hittegolven bij mensen die geen airco kunnen of willen betalen.

Waarom gaan we niet massaal over op het inplementeren van witte daken?

Aan het aanbod ligt het niet. Er is witte bitumen dakbedekking op de markt, witte PVC ben ik ook al tegengekomen, witte dakpannen bestaan al en natuurlijk mijn business: White Silicone Roof Coating.

Allereerst is er de onbekendheid bij de consumenten met de producten. Ik persoonlijk moet zeggen dat ik aardig aan het pionieren ben en veel moet uitleggen over de verschillende voordelen van een Koel Dak.

Ook gebeurt er in Nederland (te) weinig op het gebied van wetgeving. Bouwbesluit 2012, artikel 2.71 geeft precies 2 alinea’s aanwijzingen over het dakoppervlakte, en daarin wordt de kleur niet genoemd. Misschien een soort van standaard instellen? Aanbeveling van lichte dakbedekking, zwart als het niet anders kan?

De politiek is er ook niet zo mee bezig. De kranten staan vol met politici, lokaal en landelijk, die over elkaar heen buitelen om maar met krachtige statements te komen met betrekking tot het milieu of klimaat. Echter, ik heb er nog nooit eentje horen praten over een plan om witte daken op grote schaal toe te gaan passen, en zo een significante bijdrage te leveren op dit gebied.

Bij mijn weten is er veel gaande op dit gebied in Australië, Californië en New York. In Californië zijn ze zelfs bezig om testen uit te voeren met het wit coaten van asfalt.

Onder de naam NYC Cool Roofs Initiative geldt in New York al vele jaren een politiek van witte daken. Daar zijn speciale teams full time bezig om door de gehele stad daken wit te coaten. Subsidies worden ruimhartig uitgedeeld aan huiseigenaren om hun dak wit te laten coaten.

Dus als antwoord op de titel van dit stuk: “Mwaah, niet echt.”

Maar het voordeel is natuurlijk dat er volop kansen liggen. 🙂

Vertoont uw bitumen dakbedekking blaren of scheuren? Heeft u bijna een tuintje op het dak? Staan na elke bui de plassen op het dak?

Wacht niet langer en bel ons voor een vrijblijvende inspectie! U onvangt binnen een dag de offerte.