De aanwezigheid van motvliegjes (riool- of latrinevliegjes) wijzen in de meeste gevallen op een defecte riolering in de kruipruimte.